Projektit

Hervannan Smart City -testialueen kehittämisessä hyödynnetään useiden liikenteen ja liikkumisen sekä avoimen datan ja rajapintojen kehittämiseen keskittyneiden hankkeiden tuloksia sekä tehdään yhteistyötä monien eri projektien kanssa. Tässä koottuna yhteistyöprojekteja, joissa useiden eri aihepiirien kautta on saatu lisätietoa ja edistetty autonomiseen liikkumiseen liittyviä asioita.

 

6Aika-hankkeet

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia. 6Aika-strategia on laaja kokonaisuus, joka koostuu useista hankkeista. Kuutoskaupungit ratkaisevat hankkeissa kehittämishaasteita yhteistyössä keskenään ja yhdessä yritysten, kaupunkilaisten ja tutkimussektorin kanssa.

6Aika-strategian perustana on kolme laajamittaista, jo päättynyttä kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Kärkihankkeet ovat edistäneet suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan avaamista ja hyödyntämistä sekä palveluiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä. Samalla kaupunkien omat kyvykkyydet kasvoivat näiden tekijöiden osalta.

Lue lisää 6Aika-hankkeista tästä

Hiedanranta MaaS

Hiedanranta MAAS -hankkeessa selvitettiin myös mahdollisuutta kutsuohjattuihin autonomisiin ajoneuvoihin.

Vuosina 2017‒2020 Tampereen kaupunki on toteuttanut Hiedanranta MaaS -hankkeen. Sen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto ja koordinoinut Pirkanmaan Liitto. Hanke keskittyi kokeilemaan uudenlaisia ​​liikkumispalveluja Hiedanrannassa ja paketoimaan ne erilaisille käyttäjille.

Hankkeen tavoitteena oli helpottaa liikkumista Hiedanrannassa ja yhdistää alue paremmin ympäröiviin palveluihin. Käyttäjille tarjottiin käytännöllisiä matkaketjuja, jotta Hiedanrannan nykyiset toiminnot, kuten Lielahden kartano ja Kulttuuritila Kuivaamo -tapahtumapaikka, ovat saavutettavissa paremmin julkisilla liikennevälineillä. Samalla alueen yrityksille tarjotaan tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja ihmisten ja tavaroiden päivittäiseen liikkumiseen.

Hankkeen tavoitteena on myös toteuttaa pysyviä muutoksia ihmisten matkakäyttäytymiseen. Tavoitteena on kannustaa ihmisiä valitsemaan kestävä matkatapa aina kun mahdollista oman autonsa sijaan tarjoamalla käyttäjille mahdollisuus kokeilla uudenlaisia ​​liikkumispalveluita. Näin Hiedanrannan liikenne on kestävää alusta alkaen.

Lue lisää Hiedanranta MaaS -hankkeesta Tampereen kaupungin sivustolta (englanniksi)

Kansainväliset hankkeet

Tampereen testialueen kehityksessä on hyödynnetty myös useiden kansainvälisten hankkeiden oppeja ja tuloksia. Automaattiliikenteen testausta, tutkimusta ja kehitystä tehdään eri puolilla maailmaa ja testialueen avaintoimijat ovat olleet näkyvästi mukana kehityksessä erilaisten verkostojen ja yhteistyöhankkeiden välityksellä.

 

 

Lue lisää kansainvälisistä hankkeista

Autonomisen ajamisen testialueita

Autonomisen ajamisen testialueita löytyy ympäri maailmaa. Smart City testialue -hankkeessa tehtiin selvitys, joka kokoaa testialueita yhteen. Tutustu ohessa niihin tarkemmin!

 

Tutustu erilaisiin testialueisiin klikkaamalla tästä