Autonomisen ajamisen testialueita

Testialue tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen ratkaisuja. Smart City Testialue -hankkeessa tavoitteena on kehittää turvallinen ja luotettava testiverkko, joka hyödyntää Tampereen Hervannassa toimivaa Nokian pilvipohjaista privaatti LTE-testiverkkoa. Vastaavia, osana normaalia kaupunkiympäristöä toimivia testialueita ei ole montaa maailmassa. Hankkeessa on teetetty selvitys kansainvälisesti toimivista testialueista ja siitä, mihin Hervannan testialue tässä kentässä sijoittuu. Olemme koonneet tähän muutaman linkin selvityksessä tutkituista testialueista. Suomalaisten testialueiden erottautumistekijöitä ovat tiivis yhteistyö testialueiden välillä, talviolosuhteet ja Suomen joustava lainsäädäntö.

Lue lisää Hervannan Smart City -testialueen kehitystyöstä tästä linkistä

Snowbox

Snowbox-testialue sijaitsee Suomessa noin 200 km Napapiirin yläpuolella Pohjois-Norjan ja Ruotsin rajalla. Aluetta peittää lumi noin puolet vuodesta, joten siellä on erinomaiset olosuhteet talviajon testaukseen.

Snowbox-testialue ja Aurora-verkosto ovat suomalaisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusyhteistyön tuloksia, jota johtaa Aurora Snowbox Oy. Alustan suunnittelivat ja rakensivat alun perin tiehallinto, yksityiset yritykset ja järjestöt Suomessa. Nyt tavoitteena on edistää yhdistettyihin automatisoituihin ajoneuvoihin liittyviä tekniikoita ja niiden käyttöönottoa kaikissa olosuhteissa.

Aurora Snowbox Ltd on perustettu 2019. Kyseessä on yksityinen yritys, joka tarjoaa talvi- ja kylmätestausmahdollisuuksia yhdistetyille ja automatisoiduille ajoneuvotekniikoille. Aurora Snowbox yhdistää julkisten teiden, rajat ylittävien käytävien sekä itsenäisten todistuskohteiden kumppaneidensa kautta. Nämä palvelut on täydennetty ammattimaisella lumetietotiedolla, suunnittelu- ja tietopalveluilla sekä digitaalisella infrastruktuurilla, jotta autolla ajavat yritykset voisivat saada säänkestäviä teknisiä ja maailmanlaajuisesti skaalautuvia ratkaisuja.

Tutustu Snowbox-testialueen sivustoon tästä

OuluZone+

OuluZone+ on Oulun yliopiston, VTT:n, sekä BusinessOulun tutkimus- ja koulutuskeskus. Alue keskittyy
robottiautojen, raskaiden ajoneuvojen sekä tietomallinnuksen tutkimus- ja kehitystoimintaan maanrakennuksessa.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan lisäksi alueella järjestetään myös aiheeseen liittyviä tapahtumia. OuluZone+ sijaitsee Suomessa, Oulun kaupungin läheisyydessä.

Tutustu OuluZone+ -testialueen sivustoon

Test Site Stockholm

Ruotsissa sijaitsevan Test Site Stockholmin tarkoituksena on toimia areenana uusille digitaalisille palveluille ja niiden kehittämiselle. Sitä koordinoi KTH (Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu) ja mukana on  useita sidosryhmiä kuten mm. Ericsson, Telia Sonera, Tukholman kaupunki sekä ajoneuvo- ja komponenttivalmistajia. Living Labia johtaa Kista Science City, suuri ICT-alan klusteri. Test Site Stockholmin koordinaattori KTH raportoi ohjelman johtajalle Drive Swedenille, joka on strategisten innovaatioiden ohjelma.

Tutustu Drive Sweden -sivustoon (englanninkielinen)

CAM Testbed UK, Zenzic ja Smart Mobility Living Lab London

Englannissa sijaitseva Zenzic on voittoa tavoittelematon, valtion ja teollisuuden perustama yhteistyöelin, joka koordinoi ja fasilitoi testialueiden yhteistyötä. Testialueet toimivat omina, erillisinä alueinaan omine liiketoimintoineen, mutta hakevat yhteistyöetua muista, erityyppisistä testialueista. Lontoon Smart Mobility Living Lab -testialue on rakennettu yhteistyössä CCAV (Centre for Connected and Autonomous Vehicles and Innovate UK) -keskuksen tuella. Testialueita on Britanniassa paljon, myös CAM Testbed UK -verkoston ulkopuolella. Toiminta on vahvasti tuettua ja eri testialueet keskittyvät eri testeihin. Osa tarjoaa virtuaalitestausta ja osa suljettua proving ground -testausta. Uusimmat avaukset ovat avoimien alueiden testialueita, joissa yleensä on useita sidosryhmiä mukana.

Tutustu Smart Mobility Living Lab London -sivustoon (englanniksi)