Hervannan testialueen ensimmäinen robottiautokokeilu sai kaupunkilaisilta hyvän vastaanoton

Ensimmäinen automaattisen ajamisen kokeilu päättyi Hervannan autonomisen ajamisen testialueella maaliskuussa 2022. Siinä tutkittiin, kuinka robottiautot voisivat tulevaisuudessa täydentää Tampereen julkista liikennettä. Kokeilu toteutettiin kahdella suomalaisen teknologiayritys Sensible 4:n automatisoimalla Toyota Proace -tila-autolla. Autonomisen ajamisen kokeilut Hervannan testialueella saavat jatkoa jo toukokuussa, kun matalalattiainen, sähkökäyttöinen automaattisukkulabussi Aune aloittaa liikennöinnin.

18.3.2022 päättyneen ensimmäisen kokeilun tavoitteena oli tehdä autonomista ajamista tutuksi tavallisille kaupunkilaisille sekä ylipäätään totuttaa ihmisiä autonomisen ajamisen ajatukseen ja lieventää siihen mahdollisesti liittyviä pelkoja. Kokeilu oli osa kansainvälistä SHOW-hanketta.

Käyttäjäpalaute pääosin myönteistä, esteettömyydessä parannettavaa

Kokeiluajan aikana robottiauton kyytiin nousi 1670 matkustajaa. Käyttäjäpalaute oli pääosin positiivista ja robottiautot koettiin mieluisana lisänä julkisen liikenteen nykyisille palveluille. Turvakuskit jopa huomasivat, että kokeilun aikana reitille muodostui vakituisia palvelun käyttäjiä.

Valtaosa palvelun käyttäjistä oli iäkkäämpiä matkustajia, joille on erityistä apua ensimmäisen ja viimeisen mailin palveluille. Käyttäjäryhmältä tullut kritiikki kohdistui juuri testiajoneuvon kyytiin nousuun ja poistumiseen, jossa esteettömyyttä tulisi parantaa.

SHOW-hankkeen kansallinen koordinaattori Pekka Eloranta Sitowise Oy:stä oli erittäin tyytyväinen talvisen kokeilujakson tuloksiin:

– Saimme paljon matkustajia kokeilemaan robottiautolla liikkumista ja pystyimme keräämään tärkeää palautetta esimerkiksi siitä, mitä esteettömän ja saavutettavan liikkumisen näkökulmasta tulee huomioida, jotta voimme tuoda palvelun kaikkien käyttäjäryhmien saataville, Pekka Eloranta kertoo.

Mielenkiintoinen huomio oli käyttäjien kiinnostus teknologiaa ja ajoineuvon ominaisuuksia kohtaan. Robottibussin matkustajat toivoivat, että heille kerrottaisiin kyydin aikana enemmän ajoneuvon tekniikasta ja ominaisuuksista. Toisaalta monet matkustajat eivät huomanneet lainkaan kulkevansa robottiajoneuvolla.

Runsasluminen talvi toi monipuolisesti haastetta ja testattavaa

Sensible 4 keräsi reilut 5500 km edestä testidataa kokeilun aikana. Näin kattavaa testikokemusta lumiolosuhteista ja kaupunkiympäristöstä ei ole aiemmin saatu. Kokeilusta saatiin lisätietoa myös kehitystarpeista. Esimerkiksi anturivalmistaja sai kokemuksia jäätävästä tihkusta, mikä aiheutti hankaluuksia jäädessään kiinni laserskannerin eli lidarin kuoreen. Vaikka reitillä olleet lumikasat ja aurausjälki toisinaan haastoivat automaattiohjausta, kokonaisuudessaan se toimi erinomaisesti ja turvakuskien tarvitsi vain harvoin puuttua ohjaukseen.

Kokeilusta saatiin monipuolista kokemusta myös testialueen kehittämiseen. Sitowise Oy:n tekemän testialueen digikaksosen avulla voidaan jatkossa testata autoja ja automatiikkaa virtuaaliympäristössä. VTT:n kanssa yhteistyössä on valmistunut alueen HD-kartat, jotka ovat tärkeä osa testialueen digitaalista infrastruktuuria.

– Robottiautokokeilun kaltaista toimintaa haluaisimme enemmänkin testialueella nähdä. Testireittejä suunnitellaan ja kehitetään testaajien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, kertoo Markku Niemi, älykaupunkikehityksen ohjelmajohtaja Business Tampereesta.

Kokeilu oli onnistunut esimerkki monen eri tahon yhteistyöstä ja sen avulla saatiin oppeja ja kokemusta myös muihin hankkeisiin. Smart City Testialue -hankkeella halutaan vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun yritysten ja tutkimuslaitosten kilpailukykyä. Hervannan autonomisen ajamisen testialue tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata uusia palveluja todellisessa kaupunkiympäristössä.

Robottibussikokeilut jatkuvat Hervannassa –  Aune aloittaa liikennöinnin

Toukokuussa Hervannan liikenteeseen tulee toisenlainen robottibussi. Se poikkeaa päättyneen kokeilun robottibussista usealla tapaa, vaikka yhtenäisyyksiäkin on – näistä suurimpana automaattiajaminen. Nyt liikenteeseen tulee Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n matalalattiainen sähkökäyttöinen automaattisukkulabussi. Siinä on ympäristöystävällisen käyttövoiman ja matalan kynnyksen lisäksi sisäänkäyntiä helpottava leveä oviaukko, suuret ikkunat ja vaalea sisusta.

– Robottiautoja on monenlaisia, ja nyt tulee vuoroon sähkökäyttöinen matalalattiainen automaattisesti ajava sukkulabussi. Tämä Auneksi kutsuttu robottibussi antaa toisenlaisen käyttäjäkokemuksen, joka täydentää maaliskuussa päättyneen kokeilujakson tuloksia, toteaa VTT:n automaattiajoneuvojen tutkimustiimin vetäjä Matti Kutila.

Tässäkin kokeilussa pääpaino on käyttäjäkokemusten keräämisessä ja robottisukkulabussin soveltuvuuden testaamisessa osana Hervannan julkisen liikenteen palveluja. Myös tämä kokeilu on osa Ride2Autonomy -hanketta ja siihen saadaan Euroopan Unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitusta.

Etävalvontakeskus testialueen seuraavan kokeilun kehityskohteena

Alueen kehittämistä jatketaan uudessa kehityshankkeessa. Vuoden 2023 kesäkuun loppuun kestävän hankkeen aikana perustetaan etäohjauskeskus, joka alkaa valvoa ja hallinnoida syöttöliikenteen palveluja. Keskuksesta käsin voidaan puuttua ongelmatilanteisiin ja myös ohjata autonomisia ajoneuvoja etäyhteydellä. Yksi operaattori voi valvoa ja ohjata useaa ajoneuvoa.

Tarkoitusta varten käynnistyy EU-rahoitteinen hanke, jota vetää  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy. Osatoteuttajana on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Lisätietoa autonomisen ajamisen operointi -hankeesta.

Lataa tästä esitysmateriaalit (pdf) 17.3. Tampere Testbed Hervanta Visit -tapahtumasta:

Kuva: Sensible 4