Tampereen Hervantaan kehitetään testialue, jolla voidaan testata robottiajoneuvoja

Hervannan alueelle kehitetään testialuetta, jolla yritykset voivat testata ja kehittää erilaisia älyliikenteen ratkaisuja. Testialueen kehitystyö on käynnistetty yhdessä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on kehittää turvallinen ja luotettava testiverkko, joka hyödyntää Tampereen Hervannassa toimivaa Nokian pilvipohjaista privaatti LTE-testiverkkoa.

Tampereella on jo pitkään tehty kansainvälisesti tunnustettua älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen kehitystä. Uudet älyliikenneratkaisut asettavat uusia vaatimuksia myös tietoliikenteelle.

”Täällä on monipuolista tietoliikennetekniikan osaamista ja kehitystä ja täällä toimii monia alan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Ajatus testialueen kehittämisestä juuri Hervantaan lähti näiden yritysten ja tutkimuslaitosten tarpeista”, kertoo Markku Niemi Business Tampereesta.

Tarkoituksena on mahdollistaa korkean automaatiotason liikkumisen testaaminen, mikä tarkoittaa sitä, että ajoneuvo kulkee itsenäisesti ilman kuljettajaa ja automaatio hoitaa ajoneuvon hallinnan ja ohjaamisen.

Testialusta automaatioliikenteelle on harvinainen

Testialue tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen palveluja todellisessa kaupunkiympäristössä. Vastaavia, osana normaalia kaupunkiympäristöä toimivia testialueita ei ole montaa maailmassa. Testialueen kehitystyö on käynnistetty Smart City Testialue – Kohti tason 4 automaattista liikennettä -EAKR-hankkeessa. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan Liitto.

”Tekemässämme kansainvälisessä benchmark-selvityksessä löytyi neljä tekijää, jotka tukevat menestystä: alueen korkea osaaminen, julkinen tuki, poliittinen tahto ja testaukseen soveltuva liikenneympäristö. Tampereen testialueen osalta nämä kaikki toteutuvat”, kertoo selvityksen projektipäällikkö Atte Riihelä Ramboll Finlandista.

Tulevaa testialuetta voivat hyödyntää esimerkiksi yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Myös Tampereen kaupungilla on suunnitelmissa toteuttaa erilaisia testialuetta hyödyntäviä kokeiluja ja pilotteja.

Tampere on edelläkävijä älykkään liikkumisen kehittämisessä

Tampereella on tehty viime vuosina mittavia investointeja tulevaisuuden liikenteeseen, joista merkittävin on luonnollisesti Tampereen Ratikka. Ratikka on merkittävä muutos koko Tampereen joukkoliikennejärjestelmälle.

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Tampere on teknologisen kehityksen mallikaupunki. Yhtenä kehityksen painopistealueena on älyliikenne ja autonominen liikkuminen. Yksi kiinnostava vaihtoehto on automaattisten bussien hyödyntäminen osana liikennejärjestelmää esimerkiksi Ratikan syöttöliikenteessä. Robottibusseja testataankin jo tällä hetkellä Hiedanrannan alueella, joka pyrkii olemaan tulevaisuudessa hiilinegatiivinen kaupunginosa. Jatkossa Hervannan testialue mahdollistaa robottibusseihin perustuvien ratkaisujen testaamisen jatkokehittämisen.